MOMENTEEL NIET ACTIEF

SportInspiration is een sportmarketingbureau dat ‘sport’ ziet als een onuitputtelijke inspiratiebron en sport gebruikt als basis voor de ontwikkeling en uitvoering van inspirerende  sportmarketingconcepten.

Sport is een inspiratiebron voor veel mensen. Sport maakt veel los, emoties als blijdschap, nationale trots, euforie, verbroedering, maar ook teleurstelling zijn een onlosmakelijk deel van de sportbeleving. Sport impliceert ook presteren, of het nu de topsporter is die het hoogste podium wil halen of de recreatieve sporter die gezonder wil leven, elke sporter stelt zichzelf een doel. Sport draagt bij aan maatschappelijke thema’s als gezondheid, integratie, veiligheid en persoonlijke ontwikkeling. Mensen sluiten zich graag aan bij de positieve waarden en emoties van sport.

Op dit moment is SportInspiration niet actief als sportmanagement- en marketing bureau. Alleen T&F Camps, jeugd atletiekkampen worden nog georganiseerd.

Als u in contact wilt komen met SportInspiration, dan kunt u een email sturen aan info@sportinspiration.eu

Sport raakt mensen, sport leeft en sport inspireert! (Inspired by Sport)

disclaimer | algemene voorwaarden